Te Ji Tuo Raw Pu Er 2012
Te Ji Tuo Raw Pu Er 2012
Te Ji Tuo Raw Pu Er 2012
Te Ji Tuo Raw Pu Er 2012
Te Ji Tuo Raw Pu Er 2012

N.604

Te Ji Tuo Raw Pu Er 2012

Regular price £15

Tax included.

- Aged Tea -

Xiaguan Te Ji Tuo Pu Er - Sheng (Raw/Matured) 2012

 

 - Location -

China, Yunnan province, Xiguan, Dali

  

- Taste Notes -

Lemongrass, honey, tobacco, smoke

 

- Brewing Method -  

 

- Suitable Teapot -

 yixing "memory" teapot

 

  

- Curious for more? -

Te Ji Tuo Raw Pu Er 2012
Te Ji Tuo Raw Pu Er 2012
Te Ji Tuo Raw Pu Er 2012