Free UK Shipping for orders over £20 & EU over £60

Xiao Fa Ripe Pu Er 2014 - She Fang Boutique Tea
Xiao Fa Ripe Pu Er 2014 - She Fang Boutique Tea
Xiao Fa Ripe Pu Er 2014 - She Fang Boutique Tea
Xiao Fa Ripe Pu Er 2014 - She Fang Boutique Tea
Xiao Fa Ripe Pu Er 2014 - She Fang Boutique Tea

N.605

Xiao Fa Ripe Pu Er - 2014 pick

Regular price £15

Tax included.

- Aged Tea -

 Xiaguan "Xiao Fa" (Little French) Pu Er - Shu (Ripe/Matured) 2014

 

 - Location -

China, Yunnan, Lincang

  

- Taste Notes -

Camphor, honey, leather, burnt sugar

 

- Brewing Method -  

 

- Suitable Teapot -

 yixing "memory" teapot

 

  

- Curious for more? -

Xiao Fa Ripe Pu Er 2014 - She Fang Boutique Tea
Xiao Fa Ripe Pu Er 2014 - She Fang Boutique Tea
Xiao Fa Ripe Pu Er 2014 - She Fang Boutique Tea